Laktuloza Blog

Po co potrzebny jest odwyk uzależnionemu od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest problemem, w którym osoba potrzebująca pomocy musi całkowicie zerwać z nałogiem, aby móc żyć i funkcjonować normalnie po terapii. Choroba alkoholowa podstępnie odziera człowieka z godności i nie pozwala mu...

Leczenie depresji przez psychiatrę

Depresja to podstępna choroba, która często wyniszcza człowieka bardziej niż choroby fizyczne. Człowiek chory na depresję zmaga się z ciężkimi objawami psychicznymi, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie. Aby pomóc sobie i osobom w jej...

Miłość interesowna

Badania pewnego eksperymentu wykazały że dla 98% badanych bezwzględnym przeciwieństwem miości jest nienawiść wg książki „Powrót do miłości ”, jedna z przewodnich myśli brzmi: „Przeciwieństwem miłości nie jest gniew lecz lęk”. Można tę maksymę...